Producenci:
Strona główna Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższa Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o użytkownikach oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym http://usarmy.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „ADO”) jest PHIE AM-POL P.Godlewski, NIP: PL 525-243-95-19, REGON: 0141671860.
 3. Użytkownik może skontaktować się z ADO, poprzez pocztę: ul. Solidarności 60, 00-245 Warszawa lub pocztę e-mail: info@usarmy.pl 
 4. Pojęcia pisane wielką literą w Polityce mają znaczenie nadane i określone w Regulaminie Serwisu.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Informujemy, że dane osobowe uzyskujemy podczas składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu, wyrażenia dodatkowej zgody na otrzymywania informacji marketingowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
 2. wykonania spoczywających na ADO obowiązkach prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa – przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na ADO obowiązku prawnego;
 3. wysyłania informacji marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywania informacji marketingowych.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ADO jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową, serwerową i hostingową. Informuje, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 3. Użytkownik uprawniony jest do:
  1. żądania od ADO dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. żądania od ADO przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO.
 4. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 6 powyżej, użytkownik winien przesłać stosowny dokument do ADO, poprzez pocztę tradycyjną lub pocztę elektroniczną.
 5. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 6 powyżej, użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

 

§ 3. INFORMACJE O COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpozna  urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownikaa ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.
 2. ADO jest uprawniony do zamiany Polityki, informacja o zmianie Polityki pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki.